This is a writeup to small stegano task from Gynvael Coldwind’s polish stream 6th mission (there are small tasks at the end of his livestreams).

The original mission description can be seen below (but it is in polish):

MISJA 006      goo.gl/te47XT         DIFFICULTY: ███░░░░░░░ [3/10]
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
Przeglądając stare dokumenty z lat '60 zeszłego wieku natrafiliśmy na taką oto
notatkę:

 c5 c2 c3 c4 c9 c3 40 82 a8 93 82 a8 40 86 81 91 95 a8 40 87 84
 a8 82 a8 40 82 a8 93 40 93 96 87 89 83 a9 95 a8 4b 40 c1 93 85
 40 95 89 85 40 91 85 a2 a3 4b

Przypuszczamy, że to jakieś zdanie w języku Polskim, ale nie udało nam się tego
zdekodować. Zrzucimy to więc na Ciebie. Powodzenia!

--

Odzyskaną wiadomość umieśc w komentarzu pod tym video :)
Linki do kodu/wpisów na blogu/etc z opisem rozwiązania są również mile
widziane!

P.S. Rozwiązanie zadania przedstawie na początku kolejnego livestreama.

To sum up the task shortly: the c5 c2 c3... string is a sentence written in polish language but with some weird encoding. We have to decode it somehow.

I have started the task by looking for different encodings on Wikipedia… and ended up trying all of them in IPython interactive shell:

In [1]: a = '''c5 c2 c3 c4 c9 c3 40 82 a8 93 82 a8 40 86 81 91 95 a8 40 87 84
  ...:  a8 82 a8 40 82 a8 93 40 93 96 87 89 83 a9 95 a8 4b 40 c1 93 85
  ...:  40 95 89 85 40 91 85 a2 a3 4b'''

In [2]: a = [int('0x%s' % s, 16) for s in a.split()]

In [3]: b = ''.join(map(chr, a))

In [4]: import encodings, string

In [5]: y = encodings.aliases.aliases.keys()

In [6]: for enc in y:
  ...:   try:
  ...:     msg = b.decode(enc)
  ...:     if all(c in string.printable for c in msg):
  ...:       print("{} --> '{}'".format(enc, msg))
  ...:   except:
  ...:     pass
  ...:   
1140 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ebcdic_cp_wt --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ebcdic_cp_he --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ibm1140 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
csibm1026 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ibm1026 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
csibm500 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ibm424 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ibm500 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ebcdic_cp_us --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ebcdic_cp_nl --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
037 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
424 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ibm039 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ibm037 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
1026 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
csibm424 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ebcdic_cp_ch --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ebcdic_cp_be --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
csibm037 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
500 --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'
ebcdic_cp_ca --> 'EBCDIC bylby fajny gdyby byl logiczny. Ale nie jest.'

Seems that there are many encodings that either work similar/inherit from EBCDIC or are just aliases for it.